TN98

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV, smer NMnV – ľavá strana tesne pred výjazdom z Trenčína a výjazdom na dialnicu,bližší k ceste
... späť