TN97

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV, smer NMnV – ľavá strana tesne pred výjazdem z Trenčína a výjazdom na dialnicu
... späť