TN96

Tlačiť
Obsadená plocha
obsadená plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – pravá strana cca 400 metrov pred vjazdom do TN
... späť