TN93

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: cesta medzi Trenčínom a Opatovou nad Váhom, smer Opatová – ľavá strana,bližší k ceste
... späť