TN92

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: cesta medzi Trenčínom a Opatovou nad Váhom,smer Opatová – ľavá strana,ďalej od cesty
... späť