TN88

Tlačiť
Obsadená plocha
obsadená plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: cesta medzi Opatovou nad Váhom a Trenčínom smer Trenčín – pravá strana,ďalej od cesty
... späť