TN87

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: cesta medzi Opatovou nad Váhom a Trenčínom smer Trenčín – pravá strana,bližšie k ceste
... späť