TN61

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta z NMnV, smer TN – pravá strana tesne pred predajňou Merkury Market,bližšie k ceste
... späť