TN51

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – ľavá strana cca 300 metrov pred vjazdom do TN,bližší k ceste
... späť