TN35

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – ľavá strana cca 300 metrov pred vjazdom do TN,druhý od cesty
... späť