tn112

Tlačiť
Obsadená plocha
obsadená plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: billboard sa nachádza medzi Opatová smer Trenčín po pravej strane cca 200m pred vjazdom do TN
... späť