TN103

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha od 1.2.2013
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Opatová nad Váhom smer Trenčín – ľavá strana,bližšie k ceste
... späť