TN102

Tlačiť
Voľná plocha
volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV smer NMnV – pravá strana cca 300 m od výjazdu z TN
... späť